EN | RU
טל':  09-7674881 
שתלים-דנטליים,-פרוצדורות
שתלים דנטליים, השתלה ממוחשבת
השימוש בשתלים דנטליים להשלמת השיניים החסרות הולך וגדל, ככל שהידע בתחום זה הולך ונצבר. אחוזי ההצלחה של הטיפול בשתלים ושביעות הרצון של המטופלים גבוהים מאוד, בייחוד אם הם מבוצעים על ידי רופאים שהתמחו בכך.
השתל הדנטלי דומה במבנהו לבורג ועשויי לרוב ממתכת הנקראת טיטניום. הטיטניום עובר איחוי עם העצם, תהליך הנקרא "אוסיאואינטגרציה". זהו תהליך ביולוגי שאורך מספר חודשים. לאחר התקנת השתל, במשך מספר שבועות האחיזה שלו עדיין חלשה ויש סיכון שהכוחות המופעלים בפה יפריעו לתהליך האיחוי והשתל לא יקלט. בהמשך השתל משמש כ"שורש" שעליו בונים את הכתר.
למרות זאת, במקרים מסויימים ניתן להתקין שתלים במועד עקירת השיניים, פעולה הנקראת "השתלה מיידית", ואף למסור מייד כתרים, פעולה הנקראת "העמסה מיידית". חשוב להדגיש כי פעולות אלו לא מתאימות לכל המקרים ודורשות נסיון ומיומנות רבה.
בנוסף, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, יותר ויותר שתלים מותקנים בהנחיה ממוחשבת. הדבר מספק דיוק רב, אף כי עדיין לא מתאים לכל המקרים.
  • לפני ואחרי - כתרים על שתלים
  • השתלה מונחית מחשב
  • השתלות אחרי הרמת סינוס ובניית עצם
  • השתלה מונחית מחשב