EN | RU
טל':  09-7674881 
הרמת-סינוס,-השתלת-עצם
הרמת סינוס, השתלת עצם
שתלים דנטליים הם חלופה מצויינת לשיניים חסרות. בלסת העליונה השורשים של השיניים האחוריות קרובים לחללים בעצם הגולגולת הנקראים "סינוסים" או "מערות האף". לעיתים קרובות גובה העצם עד לחללים הללו הוא מתחת ל- 8 מ"מ ואין אפשרות להתקין שתלים, שהגובה שלהם נע בין 8 ל- 13 מ"מ. אחרת החלק העליון של השתל יבלוט לחלל הסינוס ולא יהיה מכוסה בעצם. לכן יש למלא את אותו החלל בתחליף עצם קודם להתקנת השתל, פעולה הנקראת "הרמת סינוס".
בלסת התחתונה הגורם המגביל הוא בדרך כלל עצבים וכלי דם העוברים בתעלה בסמוך לשורשי השיניים. במידה והגובה של העצם עד לתעלה המכילה עצבים מתחת ל- 8 מ"מ, או שרוחב של העצם הוא מתחת ל- 4 מ"מ (הרוחב הנפוץ של השתל הוא 3.75 מ"מ) יהיה צורך בבניית עצם, אם זה לרוחב או לגובה. פעולה זו נקראת "אוגמנטציה של העצם".
  • השתלת עצם ובהמשך התקנת שתל
  • צילומי טומוגרפיה ממוחשבת (CT) לפני ואחרי הרמת סינוס פתוחה
  • הרמת סינוס סימולטנית עם התקנת שתלים - לפני ואחרי
  • הרמת סינוס פתוחה ולאחר חצי שנה התקנת שתלים
  • התקנת שתל במהלך הרמת סינוס - לפני ואחרי
  • צילומי CT לפני ואחרי השתלת עצם, כהכנה להתקנת שתלים דנטליים בלסת עליונה
  • צילומי טומוגרפיה ממוחשבת (CT) לפני ואחרי הרמת סינוס פתוחה